Εκλογες Μεσσηνιας 2019

ΜΥΝΗΜΑ

Μανιάτισσες & Μανιάτες,

οι εγγενείς ιδιαιτερότητες του τόπου μας, σε συνδυασμό με τις συνθήκες που ο νέος νόμος του Κλεισθένη διαμόρφωσε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, απαιτούν εμπειρία, σύνεση και ρεαλισμό, ώστε να διασφαλιστεί  όχι μόνο η περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου Δυτικής Μάνης αλλά και αυτή καθ΄ εαυτή η ύπαρξη και η αυτονομία του.

Η Ε.Μ.Α.Σ., ανταποκρινόμενη στην σημαντική αυτή πρόκληση, αποφάσισε να θέσει τα μέλη της εκ νέου στην κρίση της τοπικής κοινωνίας.

Με επικεφαλής τον σημερινό Δήμαρχο Ιωάννη Μαραμπέα και κύριο σύμμαχο την εικοσαετή αδιάλειπτη παρουσία μας στα κοινά, ζητούμε τη στήριξή σας, για να συνεχισθεί απρόσκοπτα η θετική πορεία του τόπου μας και για να δούμε μαζί με όλους εσάς τις προσπάθειες των τελευταίων ετών να καρποφορούν.